روش نیلینگ (میخ‌کوبی)

 

میخ کوبی در خاک عبارت است از تسلیح انفعالی (یعنی بدون پیش تنیدگی) زمین موجود با نصب نزدیک به هم میلگرد های فولادی (میخ‌ها) که متعاقباً در دوغاب مدفون شوند. این روش قادر است که با ایجاد حداقل دست‌خوردگی در خاک، تغییر شکل‌ها را محدود کند. از ویژگی‌های این روش می‌توان به افزایش مقاومت برشی توده خاک و کاهش پتانسیل لغزش اشاره نمود. در این روش پس از انجام عملیات میخ‌کوبی، سطح نهایی مش‌بندی شده و روی آن شاتکریت می‌شود.

اولین بار این روش در سال 1960 مورد استفاده قرار گرفت. زمانی‌که در استرالیا به منظور پايدارسازي شيرواني‌هاي سنگي در تونل، از ترکیبی از آرماتور و تزریق دوغاب سیمان همراه با شاتکریت استفاده شد. بعدا این روش گسترش یافت، تا جاییکه اداره بزرگراه فدرال آمریکا موسوم به FHWA در سال 1991 راهنمای جامعی را جهت طراحی و اجرای روش نیلینگ منتشر کرد.

 

عناصر اصلی یک دیوار میخ‌گذاری شده در خاک

 • آرماتورهای فولادی (Steel reinforcing)
 • دوغاب (Grout)
 • سرمیخ (Nail head)
 • مهره، واشر و صفحه اتکا (Hex nut)
 • روکش‌های موقت و دائمی (Temporary and permanent facing)
 • زهکش‌های نواری ئوکامپوزیت (Geocomposite srtip drainage)
 • محافظ در برابر خوردگی (Additional corrosion protection)

 

 

 

     سطح مقطعی از یک دیوار میخ گذاری شده در خاک

 

مراحل ساخت

 • گودبرداری (Excavation)
 • مته‌زنی سوراخ میخ‌ها (Drilling nial holes)
 • نصب میخ‌ها و دوغاب‌ریزی (Nail installation and grouting)
 • ساخت روکش شاتکریت موقت (Construction of temporary shotcrete facing)
 • ساخت لایه‌های بعدی (Construction of subsequente levels)
 • ساخت روکش دائمی نهایی (Construction of final, permanent facing

 

 

   

 مراحل ساخت دیوار میخ‌گذاری شده در خاک

 

نمونه‌هایی از کاربرد روش میخ‌کوبی:

روش نیلینگ در موارد مختلفی همچون پایدارسازی ترانشه‌ها در عملیات راهسازی، پایدارسازی دیواره گودها، پایدارسازی و مقاوم­‌سازی سازه‌های نگهبان قدیمی، پایدارسازی جداره تونل‌ها و سازه‌های زیرزمینی، پایدارسازی کوله‌های مجاور پل‌ها در زمین‌های سست و … مورد استفاده قرار گرفته است. سیستم نیلینگ می‌تواند به صورت تکی یا ترکیبی با یک المان دیوار حائل اجرا شود. این المان می‌تواند ستون‌های جت‌گروتینگ، دیوار دیافراگمی، شمع‌های نگهبان فلزی (Sheet pile)، شمع‌های مماسی بتنی و ... باشد.

 

 کاربرد روش نیلینگ در پایدارسازی ترانشه‌های خاکی جهت احداث جسم راه

 

 

  کاربرد روش نیلینگ به منظور پایدارسازی شیب‌های خاکی در جهت تعریض راه

 

 

 استفاده از روش نیلینگ به منظور پایدارسازی شیروانی خاکی

 

 

 پایدارسازی شیروانی خاکی با استفاده از میخ‌کوبی